Är era tulldeklarationer korrekta?

Många företag anlitar idag sina transportörer som sitt tullombud. Det innebär att företaget kan ha flera olika tullombud. Hur vet man då om de tulldeklarationer som tullombuden upprättar är korrekta?

Det finns både risker och möjligheter i tullhanteringen. Det tullombud som företaget anlitar ska bland annat ta ställning till vilken varukod som ska anges för sändningens innehåll, om varan har några importrestriktioner, om det finns ett frihandelsavtal med avsändarlandet och vilket varuvärde som ska anges. Det finns faktiskt många gånger pengar att spara om man vet vilka regler som gäller.

Genom att ha egen kunskap inom tullområdet kan företaget också ställa rätt krav på sina tullombud och säkerställa att ni varken betalar för mycket eller för lite i tullavgifter.

Det finns även en del tillstånd som kan vara till företagets fördel. Har ni exempelvis egen produktion kan ni slippa betala tull- och momsavgifter för ingående artiklar.

Tyvärr är det många företag som saknar egen kunskap att kunna granska sina tulldeklarationer och får därför ett otrevligt uppvaknande när Tullverket kommer på revision. Det blir många gånger en dyr erfarenhet.

BDO Tullsupport hjälper många företag med att öka sin interna kunskap och få ordning på sina interna rutiner och processer med målet om en kostnadseffektiv tullhantering.