Importera från Kina

Importera från Kina med Tullsupport – enkelt och professionellt. Det är tyvärr vanligt förekommande med Proforma-fakturor med lägre varuvärden än faktiska priser, som kan leda till felaktiga tullavgifter vid import från Kina. Kontakta oss för professionell hjälp och korrekta kostnader.

Import Kina

Importera varor från Kina – Steg att följa

1. EORI-nummer

För att kunna importera varor till Sverige från Kina krävs det att ni har ett giltigt EORI-nummer i EU. Är ni även momsregistrerade i Sverige behöver ert VAT-nummer kopplas till det EORI-numret. Ansökan om ett EORI-nummer sker hos Tullverket. Om ert företag saknar EORI-nummer kan vi på Tullsupport hjälpa er med det.

2. Varukod och tullverket

Varukoden för de skeppade varorna är avgörande för att säkerställa att ni betalar rätt avgifter samt följer gällande lagar och regler. Varje artikel ska beskrivas med en 8- eller 10 siffrig varukod, som i detalj beskriver varans funktion och material. På vissa varukoder från Kina så kan det finnas antidumpningstullar, kontroll av träemballage, CITES-bestämmelser och mycket mer så var uppmärksam på detta. Under 2024 förändras den nuvarande lagstiftningen som innebär att varukodernas betydelse och rutiner kring denna hantering ställer ännu högre krav. 

3. Produktkrav och tillstånd

Varukoden styr om det är någon restriktion eller sanktion, som måste följas innan import av varorna är tillåten.

Vissa varor kräver exempelvis en importlicens innan import av varorna godkänns. Det är ni som importör som ansvarar för att det regelverket följs. Med våra tjänster risk & nulägesanalys analyserar vi er nuvarande tullhantering för att identifiera eventuella risker och möjligheter framåt. Hör av er idag.

Fraktfartyg med containers

Importera från Kina som företag

För företag som planerar att importera från Kina erbjuder vi på Tullsupport skräddarsydda tjänster för att underlätta hela importprocessen. Från tillståndsansökningar till tullrådgivning, vi har expertisen för att säkerställa en smidig och effektiv import. Kontakta oss för att optimera er import från Kina och främja er verksamhet.

Svensk import från Kina – Tulldeklaration

En tulldeklaration måste upprättas vid import från Kina till Sverige.

Varan som importeras måste klassificeras enligt Tullverkets Tulltaxa, som även klargör varans tullsats och eventuella andra villkor kopplat till importen.

Säkerställ också att det varuvärde som anges i deklarationen överensstämmer med det bokförda varuvärdet från er leverantör. I annat fall har tullavgifterna baserat sig på ett felaktigt varuvärde, vilket i sin tur innebär en risk för tulltillägg på 20%.

Import från Kina

Tullavgifter måste betalas vid import från Kina. Ett vanligt förekommande fel vid just import från Kina är att En proforma-faktura upprättas för leveransen, som många gånger inte stämmer överens med den bokförda fakturans värde. Det innebär i sin tur att felaktiga tullavgifter betalas för varan. Det är viktigt att ni deklarerar korrekta uppgifter för att undvika tulltillägg och i vissa fall även förseningsavgifter. Vid allvarliga och upprepade fel riskerar företaget även indragna tillstånd och i värsta fall åtal om det anses ha varit uppsåtligt.

Särskilda tullregler

Hjälp med import från Kina

Om ni behöver hjälp med er import från Kina rekommenderar vi starkt att ni tar kontakt med oss för att undvika onödiga komplikationer. Vi på Tullsupport är specialiserade på att underlätta tullprocessen och kan erbjuda expertis och stöd för att säkerställa en smidig import. Vi ser fram emot att assistera er med alla era tullrelaterade behov och säkerställa en effektiv import från Kina.

Frågor och svar

Hur mycket kostar det att importera från Kina?

Kostnaden för att importera varor från Kina baserar sig på varukod, varuvärde samt fraktkostnader, som tillsammans genererar ett tullvärde. Tullavgiften baserar sig på tullvärdet, som också ligger till grund för företagets importmoms.

Måste man betala moms från Kina?

Ja, importmoms ska alltid rapporteras till Skatteverket om företaget är momsregistrerat i Sverige. I annat fall betalas importmomsen till Tullverket.
Importmomsen baserar sig på varans värde, tullavgifter och eventuella inrikesfrakter. Det är viktigt att konsultera experter i Sverige för att få korrekt information om momsregler och eventuella undantag som kan gälla för specifika produkter eller situationer. Att vara medveten om och förstå dessa regler i förväg kan hjälpa till att undvika oväntade kostnader och förenkla importprocessen från Kina. Vi på Tullsupport assisterar dig gärna i detta.