Tulladministratör

Det ställs krav på företaget att regelbundna egenkontroller genomförs löpande. Finns inte tiden eller kunskapen internt kan vi hjälpa till med den granskningen som leder till en rapport till ansvarig person månadsvis med förslag på åtgärder. Det är företaget själva som beslutar om eventuella åtgärder kopplat till granskningen.

Tulladministratör

Vi kan stötta genom dialog med tullombud om omprövningar krävs.

För förfaranden som aktiv förädling och slutanvändning behöver företaget föra loggbok, begära utförselbekräftelser och upprätta avräkningsnotor. Vi hjälper många med de arbetsuppgifterna som en avlastning för att säkerställa en korrekt tullhantering. En avräkningsnota måste lämnas in inom 30 dagar från tidsfristen för tillståndet och bevakning krävs löpande för att säkerställa att tiden inte överskrids.