Risk- och nulägesanalys

I vår risk- eller nulägesanalys analyserar vi statistik från tullverkets e-tjänster samt granskar företagets nuvarande tillstånd hos tullverket med tillhörande rutiner, för att tydliggöra eventuella risker med den nuvarande tullhanteringen.

Risk- och nulägesanalys

Riskanalysen är en lite mindre och enklare analys, medans nulägesanalysen är mer djupgående och liknar den Audit som Tullverket skulle göra vid en revision.

Båda analyserna mynnar ut i en rapport som vi går igenom tillsammans för att se om det finns något mer som vi kan hjälpa er med framåt för att lyckas.

Även om ni tror att er tullhantering fungerar bra, så kan det vara skönt att få ett kvitto på det så att ni kan sova gott om natten.

Risker med felaktig tullhantering

Nedan har vi sammanställt en del risker med en felaktig tullhantering:

  • Arkivering av tullhandlingar saknas, som enligt gällande lag ska lagras i 5 + innevarande år.
  • Företaget betalar för mycket eller för lite i tullavgifter.
  • Felaktiga varukoder anges i deklarationen eller andra felaktiga yrkanden.
  • De varuvärden som anges stämmer inte överens med den bokförda fakturan.
  • Företaget saknar rutiner för att säkerställa att exportkontrollregler efterlevs.
  • Importmomsen beräknas felaktigt.
  • Rutiner saknas för egenkontroll, vilket kan leda till indragna tillstånd.
  • Returer hanteras felaktigt vilket leder till att företaget många gånger betalar för höga tullavgifter.
  • Frihandelsavtal, kvoter eller licenser hanteras inte korrekt, vilket leder till att företaget missar möjligheten att importera tull- och/eller momsfritt.
  • Fördelaktiga tillstånd hos Tullverket saknas som hade kunnat sänka företagets tullkostnader.