Rådgivning tullhantering och tullfrågor

Vi kan hjälpa er med löpande frågeställningar och mycket mer för att få en så kostnadseffektiv tullhantering som möjligt. Många företag har kompetenta medarbetare som tar hand om tullfrågor internt, men det som ofta saknas är en extern partner att bolla idéer och strategier med.

Vi har lång erfarenhet av många olika typer av frågor. Genom att arbeta löpande med sina tullfrågor och hantera de problem som uppstår innan de händer sparas oftast både tid och pengar.

Tullrådgivning

Rådgivningens innehåll

Rådgivningens innehåll omfattar en mångfald av ämnen relaterade till tullhantering och internationell handel. Från klassificering av varor till kontroll av tulldeklarationer, vår expertis täcker alla aspekter av tullhanteringsprocessen. Med råd och praktiska lösningar hjälper vi dig att optimera din tullhantering och minimera riskerna för företaget.

Exempel på tullfrågor vi kan hjälpa er med

 • Ursprungs- och frihandelsregler
 • Nya marknader för export och dokumentkrav och regler kopplat till detta
 • Returförfaranden
 • Analys av nuvarande tullhantering
 • Kontroll av upprättade tulldeklarationer för analys av riktigheten
 • Klassificering av varor
 • Genomgång av rutiner och processer
 • Upprättande av loggböcker kopplat till särskilda förfaranden
 • Administrera utförselbekräftelser
 • Söka lämpligt tullombud och bistå med kravställan och rutiner mellan parterna
 • Styra upp de dagliga rutinerna

Vikten av korrekt tullhantering

Det är ni som importör/exportör som ansvarar för att all information som lämnas i era tulldeklarationer är korrekta. Ni behöver därför säkerställa att ni har interna rutiner och processer för att kunna säkerställa det.

Ni kan aldrig frånskriva er ansvaret för detta genom att anlita ett tullombud. Vi rekommenderar därför att ni väljer ett ombud med omsorg och också ställer krav på denne för att så långt som möjligt påverka att allt blir rätt.

Det viktigaste är att alltid begära in en kopia av era tulldeklarationer med styrkande handlingar för att dels kontrollera att de är korrekta och dels för att kunna lagra dem i 5 + innevarande år enligt gällande regelverk.

Med vår risk- och nulägesanalys kan vi hjälpa er att göra en audit av er nuvarande tullhantering för att identifiera eventuella risker och möjligheter framåt. Genom att veta vad som kan förbättras tar ni också ansvaret hela vägen och kan investera i de åtgärder som krävs.

De kunder som samarbetar med oss sparar många gånger både tid och pengar på en smidig och korrekt tullhantering.

Varför välja oss?

Vi har över 25 års erfarenhet av att hjälpa företagen med frågorna ”hur, vad, när och varför?” Det finns många aktörer på marknaden som erbjuder sig att göra en tulldeklaration, men få som kan hjälpa företagen att göra rätt.

Det är era interna rutiner och processer som är avgörande för att lyckas. Vi bidrar även med en ökad intern kunskap inom tullområdet med våra företagsanpassade utbildningar inom tullområdet.

Många företag har redan en tullansvarig, men det kan vara svårt för denne att hålla sig uppdaterad på förändringarna som sker inom tullagstiftningen. Vi hjälper företag inom många olika branscher, med olika utmaningar, som gör att vi får en helt annan möjlighet att se lösningar än den person som jobbar på företaget.

Vår support är alltid personlig och anpassad efter det företag vi jobbar med. Varje bransch är unik och har sina utmaningar inom tullområdet.

Många av våra kunder kan nyttja tillstånd för aktiv förädling eller andra specialförfaranden, som gör att de kan hålla nere sina importkostnader. Vi stöttar med tillståndsansökningar och interna rutiner för att säkerställa en korrekt hantering.

Det är det vi brinner för att få hjälpa er med!

Kundinsatser

Genom att dra nytta av vår expertis och erfarenhet inom tullhantering har företag kunnat öka sin konkurrenskraft och fokusera på sin kärnverksamhet. Utforska våra tidigare kunders berättelser och framgångshistorier för att få en tydligare bild av hur Tullsupport kan hjälpa även ditt företag att uppnå framgång inom tullhantering och internationell handel.