Tullportalen

I samarbete med Emma Systems AS kan vi erbjuda en webbaserad systemlösning för egenkontroll och arkivering. Systemet kan med automatik stämma av att alla tulldeklarationer finns lagrade i systemet utifrån statistik från Tullverkets e-tjänster. Deklarationer som saknas kan enkelt efterfrågas direkt från systemet. Alla tulldeklarationer kan läsas in i systemet oavsett vilket tullombud som anlitas.

Tullportalen

Vi kan läsa in data från er bokföring och därmed även per automatik kontrollera så att varuvärdena stämmer överens med tulldeklarationerna. Avvikelser hanteras via enkla rapporter som ni kan ta ut vid behov.

Vi rekommenderar att tullhanteringen stäms av månadsvis, precis som ni gör med företagets bokföring. Då blir det mindre avvikelser att hantera och avstämningen går mycket fortare, samtidigt som ni hinner före Tullverkets eventuella granskning. Vid behov kan vi hjälpa er med det administrativa arbetet att begära in handlingar och granska dem.