Import USA

Om du överväger att importera varor från USA till Sverige eller till EU finns det några praktiska steg att följa för en smidig process. Låt oss på Tullsupport vara din trygga hand genom tullhanteringen och de tillstånd som ni kan behöva hos Tullverket.

Import USA

Import från USA företag – Steg att följa

1. EORI-nummer

För att kunna importera varor till Sverige från USA krävs det att ni har ett giltigt EORI-nummer. Ansökan om ett EORI-nummer sker hos Tullverket. Om ert företag saknar EORI-nummer kan ni ta hjälp av oss på Tullsupport för att hjälpa er. Läs mer om oss här.

2. Varukod och tullverket

Ta reda på varans varukod, vilket ger information om regler och krav för import. Använd Tullverkets verktyg ”Tulltaxan” för att underlätta denna process. Varje artikel ska beskrivas med en 8- eller 10 siffrig varukod, som i detalj beskriver varans funktion och material.

3. Produktkrav och tillstånd

Varukoden i Tulltaxan beskriver eventuella sanktioner eller restriktioner som är kopplat till produkten. Det kan vara exempelvis importförbud av just den varukoden, som kan kräva ett speciellt tillstånd eller en licens för att varan ska få importeras till Sverige. Det är ni som importör som ansvarar för att det regelverket följs.

Fraktfartyg med containers

Tillstånd vid import från USA

Utöver ett EORI-nummer finns det fler tillstånd hos Tullverket som kan underlätta för ert företag. De vanligaste tillstånden är betalningsanstånd – som innebär att ni får en tullräkning med tull- och eventuella momsavgifter för en samlad period, samt förenklad deklaration – som innebär att en förenklad deklaration lämnas in vid gränspassagen, som sedan måste kompletteras inom 11 dagar.

Moms på import från USA

Vid import från USA betalar du importmoms i Sverige. Momsregistrerade företag rapportera själva importmomsen till Skatteverket, som baserar sig på 1MT + tullavgifter + inrikesfrakten för varje ärende. Företag som inte är momsregistrerade betalar importmomsen direkt till Tullverket. Importmomsen varierar beroende på varutyp.

Tulldeklaration och varukod

Vid import och export mellan USA och Sverige krävs en tulldeklaration. Det är viktigt att varukoden och andra yrkanden i era tulldeklarationer blir korrekta för att vid import säkerställa att det inte är några sanktioner på din vara, att ni betalar rätt tullsats och därmed korrekt tullavgift och importmoms och vid export att din vara inte omfattas av eventuella exportrestriktioner

Tullavgifter och regler

Tullavgifter måste betalas vid import från USA. Det är viktigt att ni deklarerar korrekta uppgifter för att undvika tulltillägg och förseningsavgifter. Vid allvarliga och upprepade fel riskerar företaget även indragna tillstånd och i värsta fall åtal om det anses ha varit uppsåtligt. Regler och bestämmelser varierar beroende på varukod och exportland och kan röra handelspolitik, miljö, hälsa eller säkerhet.

Särskilda tullregler

Särskilda tullregler

Vissa varor, som livsmedel, kulturföremål och kemiska produkter, har specifika tullregler och restriktioner. Det är viktigt att känna till dessa för att undvika komplikationer.

För en smidig importprocess rekommenderar vi att ni tar hjälp av någon med erfarenhet av tullhanteringen som kan guida er i det juridiska regelverket. Vi på Tullsupport hjälper gärna till med er importprocess från USA och andra tullärenden som tullutbildning eller övrig tullrådgivning. Välkomna att höra av er idag för professionell hjälp inom tull. Läs mer om att importera kläder från USA här.

Frågor och svar

Är det tull på kläder från USA?

Ja, tullkostnader tillkommer när du importerar kläder från USA, baserat på varukoden. Det är viktigt att ni redan innan importen tar reda på avgifter och krav för klädimport från USA. Var medveten om att moms och andra skatter också kan tillkomma beroende på lokala lagar och regler.

Hur mycket kostar det att importera varor från USA?

Tullavgifter från USA till Sverige baserar sig på den specifika varans varukod. Det är bäst att konsultera svenska tullmyndigheter eller att vända er till oss för rådgivning för att få exakta och uppdaterade uppgifter om tullavgifter och krav för de specifika varor du importerar.

Vad gäller vid import från USA?

Vid import från USA till Sverige kan det finnas speciella krav på importlicenser eller andra tillstånd. Därutöver tillkommer det tullavgifter baserat på varukoden samt importmoms. För att säkerställa en smidig importprocess är korrekt dokumentation och en noggrann tulldeklaration avgörande. Kontakta oss för att undvika komplikationer