Tillståndsansökningar

Tullverket erbjuder idag en mängd olika tillstånd, som kan vara till fördel. Företag som har produktion i Sverige eller ett annat land kan genom ett tillstånd för aktiv eller passiv förädling hålla nere sina tullkostnader, så insatsvarorna inte beskattas förutsatt att varorna sedan återexporteras ut ur EU.

Tillståndsansökningar

Tillståndsansökningar hos Tullverket sker via det EU-gemensamma CDS-systemet, som många företag tycker är krångligt och svårt.

Vissa tillstånd kräver även att rutinbeskrivningar upprättas och visas upp. Dessa ska även efterlevas i organisationen. Allt det kan vi hjälpa till med.

Vi hjälper er att förbereda en ansökan för de tillstånd som är gynnsamma för er verksamhet. Rätt tillstånd kan leda till både effektivare hantering och kostnadsbesparingar.