Tullkoordinator

Som er Tullkoordinator stöttar vi er i den dagliga tullhanteringen så att ni säkerställer att gällande lagstiftning följs. Med oss som er samarbetspartner ser vi tillsammans till att ni får smidiga interna rutiner och processer samt ger er en ökad kunskap inom tullområdet.

Tullkoordinator

Att samarbeta med Tullsupport

Samarbetet startar alltid med en nulägesanalys. Utifrån nulägesanalysen sätter vi sedan upp en gemensam aktivitetsplan framåt.

I tjänsten ingår vårt systemstöd Tullportalen, utbildningar, tillståndsansökningar, varuklassificering, information om förändringar inom tullområdet i form av nyhetsbrev, rapporter utifrån behov samt löpande rådgivning.

Tjänsten prissätts med ett fast arvode per månad och ger företaget fri tillgång till de tjänsterna.

Med oss som er samarbetspartner har ni alltid ett stöd när det dyker upp tullfrågor. Vi jobbar hands on på ett sätt som passar just er.