Importera från Norge

Import från Norge blir smidigt och enkelt med Tullsupport. Våra tjänster är designade för att förenkla och effektivisera importprocessen för ditt företag. Med expertis inom risk & nulägesanalystullutbildning och omfattande tullrådgivning tar vi hand om alla detaljer. Du kan tryggt fokusera på kärnverksamheten medan vi guidar och stöttar er genom regelverket för din import från Norge.

Import Norge

Import från Norge – Steg att följa

1. EORI-nummer

För att kunna importera varor till Sverige från Norge krävs det att ni har ett giltigt EORI-nummer. Ansökan om ett EORI-nummer sker hos Tullverket. Om ert företag saknar EORI-nummer finns det möjlighet att anlita oss som er tullrådgivare som kan hjälpa er med tillståndsansökan.

2. Varukod och tullverket

En varukod beskriver varans funktion och material. Det är varukoden som sedan avgör vilka tullsatser och andra skatter som tillkommer vid importen, samt om det finns några sanktioner eller restriktioner som kan förhindra import av varan. Varje artikel ska beskrivas med en 8- eller 10 siffrig varukod, som under nästa år utökas till 10 siffror även för exporten.

3. Produktkrav och tillstånd

Sanktioner eller restriktioner kan vara kopplat till varans varukod. Ni som importör måste ta del av de förordningar som gäller och meddela ert tullombud om varan får importeras eller inte utifrån er bedömning. I tulldeklarationen anges olika koder där ni som importör intygar att varan får importeras och att ni har tagit del av bestämmelserna.

Det kan exempelvis vara importförbud av just din vara som ska klassificeras enligt den varukoden, som kan kräva ett speciellt tillstånd eller en licens för att varan ska få importeras till Sverige från Norge. Det är ni som importör som ansvarar för att det regelverket följs.

Fraktfartyg med containers

Tillstånd vid import från Norge

Det finns fler tillstånd hos Tullverket som kan underlätta för ert företag, utöver ett EORI-nummer. Med ett tillstånd för betalningsanstånd får ni en tullräkning med tull- och eventuella momsavgifter för en samlad period. Ett tillstånd till förenklad deklaration innebär att en förenklad deklaration lämnas in vid gränspassagen, som sedan måste kompletteras inom 11 dagar, vilket ger er tid att begära in uppgifter eller underlag som saknas för en så korrekt tullhantering som möjligt.

Moms på import från Norge

Vid import från Norge ska även importmoms betalas i Sverige. Importmomsen baserar sig på varans värde, tullavgifter och eventuella fraktkostnader inom EU.

Momsregistrerade företag rapporterar själva importmomsen till Skatteverket, som baserar sig på 1MT + tullavgifter + inrikesfrakten för varje ärende. Företag som inte är momsregistrerade betalar importmomsen direkt till Tullverket. Importmomsen varierar beroende på varutyp.

Tulldeklaration och varukod

Vid import från Norge krävs det en importdeklaration. Det är viktigt att varukoden är korrekt då det t.ex. kan vara en sanktion eller restriktion kopplad till din vara, vilket är ett regelverk som du som importör/exportör ansvarar för att känna till och följa. Det är viktigt att varukoden och andra yrkanden i era tulldeklarationer blir korrekta för att säkerställa en korrekt tullhantering, som i sin tur innebär att ni betalar rätt tullavgifter och rapporterar en korrekt importmoms.

Vi på Tullsupport hjälper er gärna med detta. Läs mer om oss här.

Tullregler från Norge till Sverige

Genom att utnyttja det frihandelsavtal som finns mellan Norge och EU, kan ni vid import från Norge undvika tullavgifter av era varor. Om er leverantör kan utfärda ett korrekt ursprungsintyg innebär det att ni i er tulldeklaration kan yrka på förmånsbehandling, som innebär att varan blir tullfri.

I annat fall måste tredjelandstullsatsen för respektive varukod betalas.

Begär in en kopia av er tulldeklaration och säkerställ att ert tullombud har gjort ett korrekt yrkande och ta kontakt med er leverantör om ursprungsintyg saknas för att kontrollera om det går att upprätta ett i efterhand. I så fall kan ni begära en omprövning av ärendet och få tillbaka den tullavgift som ni har betalat.

Det är ett svårt och krångligt regelverk kring ursprungsregler, som vi gärna hjälper er med.

import från norge

Import från Norge – företag

Varor som t.ex. livsmedel, kulturföremål och kemiska produkter kan ha specifika tullregler och restriktioner. Det är också av vår erfarenhet vanligt förekommande att tullklarering missas just vid gränsen mellan Sverige och Norge vilket kan bli en dyr affär. De tulldeklarationer som har förberetts visas inte upp vid gränspassagen av den anlitade transportören, vilket kan leda till tulltillägg och en tullinitierad importmoms.

Det är därför viktigt att känna till detta för att undvika komplikationer.

För en smidig importprocess rekommenderar vi att ni tar hjälp av någon med erfarenhet av tullhanteringen som kan guida er i det juridiska regelverket. Vi på Tullsupport hjälper gärna till med er importprocess från Norge. Välkomna att höra av er idag för professionell hjälp inom tull.

Frågor och svar

Måste man betala tullavgifter från Norge till Sverige?

Ja, du måste betala tull vid import från Norge till Sverige. Norge är inte medlem i Europeiska unionen (EU), och därför gäller tullbestämmelser för varor som importeras från Norge till Sverige.

Vad gäller vid import från Norge?

Vid import från Norge gäller de svenska tullbestämmelserna. Det innebär att du måste deklarera varorna och betala eventuella tullavgifter, moms och andra avgifter som kan vara tillämpliga.

Hur höga är tullavgifterna från Norge?

Tullavgifterna varierar beroende på vilken typ av vara det är och dess varuklassificering. Det exakta beloppet beror på varans värde, ursprung och andra faktorer. Hör av er till oss så hjälper vi er med detta.