Storbritannien import

Efter Brexit har tullreglerna för import från Storbritannien förändrats. Då landet inte längre är med i EU måste en importdeklaration upprättas när varor ankommer till Sverige. Tullsupport är här för att vara din pålitliga partner genom denna förändrade tullprocess och kan assistera med eventuella tillstånd som kan vara nödvändiga hos Tullverket. Lita på oss för att säkerställa en smidig och professionell hantering av din import.

Import från england

Storbritannien efter Brexit – Tullregler och Undantag

Efter Brexit är Storbritannien inte längre en del av EU och omfattas därmed av tullregler som gäller för alla länder utanför EU. Trots att grundprincipen är att samma tullregler tillämpas för Storbritannien som för andra länder utanför EU, finns det några specifika undantag att beakta. Nedan följer en kort översikt över vad som är särskilt relevant för Storbritannien efter Brexit.

Import från Storbritannien företag – Steg att följa

1. EORI-nummer

För att kunna importera varor till Sverige från Storbritannien krävs det att ni har ett giltigt EORI-nummer. Ansökan om ett EORI-nummer sker hos Tullverket. Om ert företag saknar EORI-nummer finns det möjlighet att anlita ett tullombud som ert indirekta tullombud. Vi kan hjälpa er att styra upp rutiner och processer med det tullombud som ni har valt. Läs mer om våra olika tjänster tullrådgivningtullkordinator och tulladministratör.

2. Varukod och tullverket

Ta reda på varans varukod, vilket ger information om regler och krav för import. Varje artikel ska beskrivas med en 8- eller 10 siffrig varukod, som i detalj beskriver varans funktion och material. Det är varukoden som styr vilka avgifter ni behöver betala vid importen.

3. Produktkrav och tillstånd

Varukoden beskriver eventuella sanktioner eller restriktioner som är kopplat till produkten. Det kan exempelvis vara importförbud av just din vara som ska klassificeras enligt den varukoden, som kan kräva ett speciellt tillstånd eller en licens för att varan ska få importeras till Sverige. Det är ni som importör som ansvarar för att det regelverket följs.

4. Tullfritt vid import

Enligt det handels- och samarbetsavtal som finns mellan EU och Storbritannien har du möjlighet att undvika att betala tull för dina varor om du kan uppvisa en korrekt ursprungsförsäkran. För leveranser som överstiger ett varuvärde på 6000 EUR krävs det att leverantören har ett tillstånd, som ska anges i ursprungsförsäkran. För att vara säker på att din ursprungsförsäkran är korrekt gjord, kontakta oss!

Fraktfartyg med containers

Tillstånd vid import från Storbritannien

Utöver ett EORI-nummer finns det fler tillstånd hos Tullverket som kan underlätta för ert företag. De vanligaste tillstånden är betalningsanstånd – som innebär att ni får en tullräkning med tull- och eventuella momsavgifter för en samlad period, samt förenklad deklaration – som innebär att en förenklad deklaration lämnas in vid gränspassagen, som sedan måste kompletteras inom 11 dagar.

Moms på import från Storbritannien

Vid import från Storbritannien betalar du importmoms i Sverige. Momsregistrerade företag rapportera själva importmomsen till Skatteverket, som baserar sig på 1MT + tullavgifter + inrikesfrakten för varje ärende. Företag som inte är momsregistrerade betalar importmomsen direkt till Tullverket. Importmomsen varierar beroende på varutyp.

Tulldeklaration och varukod

Vid import från Storbritannien till Sverige krävs en tulldeklaration. Det är viktigt att varukoden och andra yrkanden i era tulldeklarationer blir korrekta för att vid import säkerställa att det inte är några sanktioner på din vara, att ni betalar rätt tullsats och därmed korrekt tullavgift och importmoms.

Tullavgifter och regler

För varje varukod finns det en grundtullsats, som alltid måste betalas vid import från Storbritannien. Men det finns även ett frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU som med rätt dokumentation och ursprung kan göra att dina varor kan importeras tullfritt. Det är viktigt att ni deklarerar korrekta uppgifter för att undvika tulltillägg och ibland även förseningsavgifter. Vid allvarliga och upprepade fel riskerar företaget även indragna tillstånd och i värsta fall åtal om det anses ha varit uppsåtligt. Regler och bestämmelser varierar beroende på varukod och exportland och kan röra handelspolitik, miljö, hälsa eller säkerhet.

import från england

Särskilda tullregler

Vissa varor, som livsmedel, kulturföremål och kemiska produkter, har specifika tullregler och restriktioner. Det är viktigt att känna till dessa för att undvika komplikationer.

För en smidig importprocess rekommenderar vi att ni tar hjälp av någon med erfarenhet av tullhanteringen som kan guida er i det juridiska regelverket. Vi på Tullsupport hjälper gärna till med er importprocess från Storbritannien. Välkomna att höra av er idag för professionell hjälp inom tull.

Frågor och svar om import från England

Måste jag betala tull på varor från Storbritannien?

Ja, efter Storbritanniens utträde ur EU den 31 januari 2020 och övergångsperiodens slut den 31 december 2020, gäller nu tullregler för varor som importeras från Storbritannien till EU-länder. Tullavgifter kan tillkomma beroende på varornas värde och typ, men om er leverantör har utfärdat ett korrekt ursprungsintyg kan ni yrka på tullfrihet baserat på det.

Måste jag betala moms på varor från Storbritannien?

Ja, efter Brexit och Storbritanniens utträde från EU gäller vanliga tullregler för varor som importeras från Storbritannien till Sverige. Det innebär att moms och eventuellt tullavgifter kan tillkomma på varor från Storbritannien beroende på varans värde och typ.