Blomsterimport till Sverige

Att importera blommor ställer krav på importören för att efterleva gällande lagstiftning. Gäller det färska blommor ställs det även krav på att logistiken flyter på och att det inte blir stopp vid gränsen. Det är därför väldigt viktigt att ta reda på vad som gäller redan innan ni bokar den första frakten. Olika typer av importkontroll är vanligt vid import av dessa varor. Så även krav på olika intyg och liknande. Tullsupport kan hjälpa er att klargöra vad som krävs och även räkna fram vad det kostar att importera de blommor som ni har tänkt er för att redan innan import ha koll på vad som krävs i tid och pengar.

Tullfrågor? Vi har svar! – Rådgivning kring Tullhantering.

blomsterimport

Vad gäller egentligen vid blomsterimport?

Olika blommor har olika varukoder enligt Tulltaxan, som är det regelverk som styr hur en vara ska klassificeras. Snittblommor kan hamna under kapitel 06, medan frön kan hamna under kapitel 1209. Beroende på hur just era blommor klassificeras finns det flera olika regelverk att ta hänsyn till.

Det är viktigt att det upprättas en importdeklaration med korrekta varuvärden, varukoder och andra yrkanden för att säkerställa att ni deklarerar rätt. Därutöver kan ni behöva licenser eller intyg från andra myndigheter än Tullverket, för att få tillåtelse att importera varorna.

För att undvika att varorna fastnar vid gränspassagen på grund av otillräckliga eller felaktiga dokument är det viktigt att ni tar reda på alla regler redan innan ni beslutar er för att importera blommorna. Vilket land ni importerar era varor ifrån kan också ha betydelse, då det t.ex. finns frihandelsavtal att nyttja mellan EU och olika delar av världen. Går det att yrka på förmånsbehandling så kan ni få helt eller delvis nedsatt tullsats på era varor.

Brott mot sanktioner i form av importkontroll eller liknande regelverk kan leda till böter eller fängelse.

Jordbruksverket och växtimport

Jordbruksverket är den myndighet som ansvarar för att säkerställa att import av växter sker enligt gällande regelverk.

Ska ni t.ex. importera färska snittblommor så måste ni följa reglerna kring växtskydd för att förhindra att växtskadegörare sprids. Färska snittblommor omfattar alla levande växtdelar, som färska blommor och bladverk, buketter, kransar, levande grenar och julgranar.

Vid import av plantor är Jordbruksverkets uppgift att säkerställa så att plantor och förökningsmaterial är friska och har god kvalitet.

Den som yrkesmässigt producerar eller handlar med denna typ av varor måste vara registrerad hos Jordbruksverket, med vissa undantag. Syftet med registreringen är att kunna spåra växtskadegörare och för att kontrollera att företagen uppfyller reglerna för produktion och handel med växter.

Ett växtpass krävs om varorna ska förflyttas till ett land utanför EU, vilket är en etikett som fästs på produkten. Det intygar att produkten har kontrollerats och är fri från reglerade skadegörare. Ett växtpass ska utfärdas av det företag som säljer produkterna, som sedan beviljas genom en registrering hos Jordbruksverket.

Ett sundhetscertifikat krävs av vissa länder, som utfärdas av växtskyddsmyndigheten i exportlandet. Det visar att varorna är kontrollerade och fria från växtskadegörare. Ni ansöker om ett sådant hos Jordbruksverket.

import blommor

Importera kryddor till Sverige

Olika kryddor ska klassificeras med olika varukoder för att följa regelverket i Tulltaxan. Många kryddor hamnar under kapitel 0910, men det finns även andra kapitel som omfattar kryddor beroende på vilken typ av kryddor som ni handlar med.

Olika åtgärder för importkontroll finns kopplat till denna typ av vara. I många fall finns det en restriktion för övergång till fri omsättning samt ett krav på kontroll av import av ekologiska produkter. Det är viktigt att ni tar del av fotnoter och förordningar som finns kopplat till varukoden i Tulltaxan, för att vara säker på att ni har alla tillstånd och dokument som krävs.

Skillnader i regler mellan kryddor och andra typer av växter

Kryddor kan bestå av både torkade växter och av levande i kruka eller liknande. Det är viktigt att ni redan innan importen av era varor säkerställer om det krävs några speciella tillstånd eller dokument för att få importera dessa varor. Kraven är olika beroende på vilken vara som importeras och hur den klassificeras i Tulltaxan.

Tullsupport kan hjälpa er att ta fram den varukod som gäller för just era varor.

Kontakta oss redan innan ni beställer er första leverans, för att säkerställa att ni har alla tillstånd och dokument på plats som krävs för att få importera det ni har tänkt er. Det är inte bara inköpspriset som ni bör basera era priser mot kund på, utan ta vår hjälp och räkna på vad det kostar med alla delar av leverans och förtullning hem till er. Har ni inte koll på de bitarna kan er verksamhet få en mycket sämre lönsamhet än beräknat.

Ta reda på allt som gäller redan innan ni lägger er första order. Om dokument eller tillstånd saknas kan ni drabbas av höga lagerhyror om importdeklarationen inte godkänns och i värsta fall kan ni även anses bryta mot importrestriktioner som kan ge böter eller fängelse.

Genom en ökad intern kunskap på företaget får ni en smidigare importprocess. Vi genomför många företagsanpassade utbildningar för företag i en mängd olika branscher: Boka Tullutbildning.

Växter med importförbud

Beroende på hur er vara klassificeras enligt Tullverkets tulltaxa, så kan vissa växter vara förbjudna att importera till Sverige. I vissa fall är import tillåten om ni har fått ett tillstånd i förväg eller har den licens som krävs för varan.

Varorna riskerar att destrueras av Tullverket eller Jordbruksverket för att förhindra växtskadegörare eller liknande.

Här kan ni se en lista Jordbruksverkets lista över växter med importförbud:

Växer och växtprodukter med importförbud – Jordbruksverket.se

En motsvarande lista finns även för jord och odlingssubstrat och gäller för import från tredjeland.

Kontakta oss för hjälp och guidning

Det är viktigt att ni alltid tar reda på vilka regler som gäller för de varor som ni avser att importera. Med Tullsupports hjälp kan vi klargöra vilka dokument och regler som gäller redan innan ni lägger er första order. Då många växter är färskvaror är det viktigt med en problemfri leverans för att undvika att varor som ska ut för försäljning inte destrueras eller förstörs på grund av onödiga och tidskrävande kontroller.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi er för en smidig och problemfri import.

Ytterligare resurser och information

Sammanfattning

Varukoden ligger till grund för vad som krävs vid importen. Det är den som styr hur mycket det kommer att kosta att importera er vara samt om ni behöver intyg eller licenser från berörda svenska myndigheter. Allt detta bör vara på plats innan första leverans för en så smidig import som möjligt.

Det är viktigt att följa de regler och riktlinjer som gäller för de varor som importeras. Ni riskerar både böter och fängelse om inte dessa följs. Har ni tillstånd hos Tullverket eller Jordbruksverket så kan även ett missbruk leda till indragna tillstånd.

Genom att ta reda på alla regler innan leder det till en smidig leverans och importprocess och ni kan börja sälja era varor inom kort.

Kontakta Tullsupport redan idag! Vi kan göra skillnad och hjälpa er att första regelverket samt förekomma det som krävs för en smidig import. Går det att nyttja fördelar i lagstiftningen som kan leda till lägre kostnader så kikar vi även på det.

Läs gärna också några av våra andra artiklar: