CBAM

Många företag väljer att flytta sin produktion utanför EU på grund av ökade kostnader. För att motverka det koldioxidläckage som detta bidrar till har EU beslutat om ett nytt verktyg – CBAM.

CBAM – är en gränsjusteringsmekanism för koldioxidutsläpp. Detta ställer nya krav på de företag som importerar de produkter som träffas av det nya regelverket.

Från och med 1 oktober 2023 till och med den 31 dec 2025 införs en övergångsperiod för rapportering av de inbäddade utsläppen för importerade CBAM-varor. Från och med den 1 januari 2026 tas en avgift ut på de aktuella varorna, baserat på de koldioxidutsläpp som uppstod vid produktionen av dessa varor i tredje land.

Rapportering i CBAM-portalen

 • Mängden i ton eller MWh
 • Direkta och indirekta koldioxidutsläpp från tillverkningen
 • Eventuella koldioxidpriser som redan betalats i ursprungsland

Kvartalsrapporten ska omfatta kvantiteten, den faktiska utsläppsmängden samt den totala mängden indirekta utsläpp som genereras ska rapporteras för varje typ av vara. Det krävs att företaget på ett enkelt sätt kan:

 • Identifiera om/vilka av företagets produkter träffas av CBAM-regelverket.
 • Dra ut en rapport kvartalsvis baserat på de importdeklarationer som upprättas.
 • Beräkna kvantitet och utsläppsmängder.

Rapporteringen ska ske kvartalsvis senast den sista i månaden efter aktuellt kvartal och görs via en portal på Tullverkets e-tjänster. Tullsupport har en webbaserad systemlösning där företagets tulldeklarationer lagras, samt där det via en analysmodul är möjligt att söka upp den information som krävs för korrekt rapportering.

Specifika varor som omfattas

Vilka specifika varor som ska rapporteras är baserat på de KN-nummer som deklareras i era importdeklarationer.

Varor som berörs av detta regelverk är:

 • Vissa järn- och stålvaror samt produkter tillverkade av dessa varor, t.ex. skruvar, muttrar och brickor
 • Järnmalm
 • Vissa gödselmedel
 • Vissa aluminiumvaror
 • Vissa cementvaror
 • Vissa kemikalier
 • El

När övergångsperioden är slut behöver ni som importör köpa certifikat för era varor som berörs av detta regelverk. 2026 införs därmed ett krav på att vara godkänd CBAM-deklarant för att kunna importera de aktuella varorna. Ni ska då också deklarera dessa utsläpp årsvis.
Det är hög tid att se över om just ert företag omfattas av denna rapporteringsplikt.
Hör av dig till oss om ni behöver guidning kring det nya regelverket och hur just ni ska gå till väga för att få en intern smidig process kring detta. Läs mer om våra olika tjänster som tullrådgivning och tulladministratör.

Frågor och svar om CBAM

Vad är CBAM?

En gränsjusteringsmekanism för att motverka koldioxidläckage.

Vilka varor omfattas av CBAM

Vissa järn- och stålvaror samt produkter som är tillverkade av dessa varor – t.ex. skruvar och muttrar. CBAM omfattar även varor som vissa gödselmedel, aluminiumvaror, cementvaror, kemikalier och el.

 

Vem omfattas av CBAM?

Alla företag som importerar de varor som omfattas av CBAM. Rapportering sker kvartalsvis till naturvårdsverket via Tullverkets e-tjänster.

Hur rapporterar man CBAM?

CBAM ska rapporteras varje kvartal till naturvårdsverket och baserar sig på de uppgifter som ni har lämnat i era tulldeklarationer. Rapportering sker via CBAM-systemet på Tullverkets e-tjänster.

Vad händer om vi inte rapporterar CBAM?

Företag som inte rapporterar in klimatdata för sina importvaror riskerar att behöva betala en straffavgift. Det kan också innebära svårigheter att få ett tillstånd i framtiden, som krävs för att få importera dessa varor senare.

Vad är det som ska rapporteras för CBAM-varor?

Varukod, ursprungsland, antal ton och varans klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Under Q1-Q3 får utsläppen beräknas på schablonbelopp. I Q4 måste företaget ha fått korrekta uppgifter från sin leverantör.

Krävs det ett tillstånd för att få importera CBAM-varor?

Ja, från och med den 1 januari 2026 behöver företaget köpa certifikat för de varor som omfattas av detta regelverk.