Hjälp, Tullverket kommer

Har ditt företag koll på att era tulldeklarationer är korrekta? Är du Tullansvarig och inte vet vad som krävs av dig? Lugn, det finns hjälp, men helst innan Tullverket knackar på dörren. 

Att ha en utsedd tullansvarig som löpande arbetar med företagets tullärenden är A och O för att få en kvalitetssäkrad tullhantering. På så vis minskar risken att drabbas av kostsamma tulltillägg och indragna tillstånd om Tullverket skulle göra revision av ert företag.

Att stå som importör eller exportör i en tulldeklaration innebär ett ansvar för att informationen i deklarationen är korrekt samt att en kopia på deklarationen med styrkande handlingar finns arkiverade i 5 + innevarande år. Detta leder oss in på en av huvuduppgifterna som Tullansvarig på ett företag – nämligen egenkontrollen.

Syftet med att utföra egenkontroll av sina tulldeklarationer är att upptäcka eventuella felaktigheter och avvikelser innan Tullverket gör det. I värsta fall skulle det kunna leda till höga tulltillägg och indragna tillstånd om det i slutändan upptäcks av Tullverket och inte av er. Se därför till att regelbundet stämma av de tulldeklarationer som upprättas för er räkning, att de är korrekta.

Förutom att säkerställa att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta bör ni även kontrollera att samtliga era bokförda fakturor har en godkänd tulldeklaration till ett korrekt värde, att regelbunden bevakning av eventuella garantier sker, se till att tullräkningen betalas i tid och att se till att arkivering sker på ett smidigt sätt m.m.

När vi genomför analyser av företagets tullhantering hittar vi också många gånger en möjlighet att spara pengar, genom att nyttja de fördelar som finns i lagstiftningen i form av frihandelsavtal, kvoter och tillstånd.

Att ha goda rutiner i sin tullhantering är grundläggande för att kunna utföra egenkontrollen på ett smidigt och korrekt sätt. Många företag som vi träffar vet idag inte ens att det upprättas deklaration i för deras räkning eller vem som upprättar deklarationer.

Ytterligare en förutsättning för att kunna utföra alla dessa kontroller på ett effektivt sätt är att ha väl dokumenterade rutiner för hur, när och av vem detta ska utföras. Ni är då även redo inför en eventuell tullrevision där Tullverket ofta är ute efter att se om ni arbetar regelbundet och proaktivt med er tullhantering.

Behöver ni hjälp med att få ordning på era interna rutiner och processer?

Då är tullavdelningen på BDO er framtida partner. Vi är specialister och kan därför hjälpa er att förstå och applicera det smidigaste förfarandet för er.