Importera alkohol

Ett företag som vill importera alkohol berörs av flera olika lagstiftningar, vilket gör det viktigt att redan innan importen ta reda på vad som gäller.

Ni måste vara godkänd upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt lagen om alkoholskatt och det kan även krävas olika följedokument som livsmedelsverket ansvarar för.

Till Tullverket betalas eventuell tull vid importtillfället samt även moms om företaget inte är momsregistrerat i Sverige.

importera alkohol

Tullregler alkohol – Eu

Innan sändningen anländer måste ni ansöka om ett tillstånd som upplagshavare eller registrerad varumottagare hos Skatteverket.

Ni behöver även säkerställa att ni anger en korrekt varukod för den vara som ska importeras, eftersom det är varukoden som styr eventuella tullavgifter för varorna. Därutöver behöver ni även kontrollera om det kan krävas några speciella följedokument, som livsmedelsverket ansvarar för och utfärdar vid behov.

Importera alkohol företag

Det är många regelverk att hålla reda på när man ska importera alkohol som företag. Tullsupport kan hjälpa er med att säkerställa att ni har de tillstånd som krävs innan första importen sker, samt upprätta förslag på interna rutiner för en så kostnadseffektiv tullhantering som möjligt.

Det är viktigt att ni har den kunskap som krävs internt för att göra rätt. Våra företagsanpassade utbildningar ger er förståelse för nuvarande regelverk, men ger er även en ökad kompetens inom tullområdet i allmänhet.

Se gärna mer om våra utbildningar här:Tullutbildning

Saknar ni kunskap eller resurser internt kan vi även vara ett administrativt stöd i vardagen för att avlasta er nuvarande organisation. Läs gärna mer här:Tulladministratör

För import från olika länder läs mer nedan:

Alkoholskatten

Oavsett om varorna förs in från ett annat EU-land, eller ett land utanför EU omfattas varorna av alkoholskatt. Varorna tas upp i en särskild punktskattedeklaration som lämnas till Skatteverket för varor som importeras under skatteuppskov. I annat fall betalas alkoholskatten direkt till Tullverket.

En tullavgift ska betalas utifrån tullsatsen för den varukod som importeras. Därutöver tillkommer alkoholskatt för öl, vin och sprit och beräknas utifrån volymprocent och antal liter.

Finns det ett frihandelsavtal med landet som varorna importeras ifrån kan tullsatsen bli helt eller delvis nedsatt. Från vissa länder finns det även tullkvoter att nyttja, där först till kvarn gäller. En tullkvot innebär att en bestämd kvantitet av t.ex. viner kan importeras till EU mot en lägre tullavgift. För att dra nytta av den tullkvoten behöver ni göra en speciell ansökan i tulldeklarationen.

Punktskatt alkohol

Alkoholskatten är en form av en punktskatt, som tillkommer utöver tullsatsen för den vara som ska importeras. Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på speciella varor och tjänster.

Punktskatten betalas direkt till Tullverket i samband med importen, men kan även betalas till Skatteverket för företag som har ansökt om skatteuppskov.

Frågor och svar om att importera alkohol

Får man importera vin?

Man får importera vin som företag, men måste först noggrant kontrollera de regelverk som gäller, både med Skattverket, Tullverket och Livsmedelsverket. Tillstånd kan krävas innan import tillåts.

Hur blir man importör av vin?

Om företaget vill ansöka om uppskov av alkoholskatten krävs det ett särskilt tillstånd från Skatteverket. I annat fall betalas alkoholskatten vid importtillfället till Tullverket.

 

För företag som tillverkar vin i ett annat land för import till Sverige är det viktigt att ta del av Livsmedelsverkets riktlinjer.

Hur betalar jag alkoholskatten i Sverige?

Alkoholskatten betalas till Tullverket i samband med importen, alternativt till Skatteverket i efterhand.

Det är viktigt att säkerställa att ni betalar rätt tullavgifter och alkoholskatter, så kontakta gärna oss så hjälper vi er med rutinerna kring detta.

Vad innebär punktskatt?

Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på speciella varor och tjänster. Alkoholskatt är en sådan punktskatt och tillkommer utöver tullavgifterna för den vara som importeras.

Punktskatten beräknas utifrån varans alkoholhalt och antal liter.