Importera kläder från USA

Ta del av våra experttips för att framgångsrikt importera skor och kläder från USA till din verksamhet. Genom att utnyttja den höga kvaliteten och mångfalden som den amerikanska marknaden erbjuder kan du skapa en unik och lockande produktlinje för dina kunder.

Importera kläder från USA


Regelverk och tullavgifter vid import av kläder och skor

Vid import av kläder och skor behöver varorna klassificeras enligt Tulltaxans varukoder. Det är viktigt att varukoden blir korrekt för att säkerställa att rätt tullsats betalas för varorna. Detta är ett komplicerat regelverk för den som inte är van att klassificera varor för import.

Varukoderna för just kläder är ofta förknippade med åtgärder kring importkontroll, vilket kan vara svårt att förstå hur det ska hanteras.

Därutöver kan import från andra länder än USA vara belagda med antidumpningstullar.

Om varan klassificeras fel och det i sin tur leder till felaktiga tullsatser, kan det leda till tulltillägg och indragna tillstånd.

Med mångårig erfarenhet inom området hjälper vi företagen att göra rätt. Läs mer om import från USA här.

Tips för att hitta pålitliga leverantörer

  1. Gör grundlig forskning: Använd internet och andra resurser för att undersöka potentiella leverantörer. Se till att läsa recensioner, kontrollera deras affärsregister och försäkra dig om att de har ett gott rykte för kvalitet och pålitlighet.
  2. Begär provprodukter: Innan du binder dig till en långsiktig affärsrelation, begär provprodukter från potentiella leverantörer. Detta ger dig möjlighet att utvärdera kvaliteten på deras produkter och deras förmåga att leverera enligt dina förväntningar.
  3. Kontrollera deras produktionsprocess: Se till att de uppfyller eller överträffar branschstandarder för tillverkning och kvalitetskontroll. Fråga om deras produktionsprocess, arbetsförhållanden och certifieringar för att försäkra dig om att du väljer en pålitlig och etisk leverantör.
  4. Skapa personliga relationer: Bygg upp en stark och öppen kommunikation med potentiella leverantörer. Genom att skapa personliga relationer kan du öka förtroendet och förståelsen mellan parterna, vilket kan leda till långsiktiga och lönsamma affärsrelationer.

Frågor och svar

Hur mycket tull är det på kläder och skor från USA?

Produktens varukod avgör hur hög tullavgiften är för varan. För kläder och skor varierar tullsatsen mellan 3 och nästan 17 %.

Behöver jag importlicens för att importera kläder och skor från USA?

Ja, om din vara finns med i någon av de förordningar som framgår av Tulltaxan kan du behöva ha en importlicens för att få importeradin din vara.

Vilken varukod har kläder och skor från USA?

De flesta varorna hamnar under kapitel 60-65, men det beror helt på varans material och användningsområde. Vi rekommenderar att ni även läser de förklarande anmärkningarna i Tulltaxan för att säkerställa att en korrekt varukod anges i era tulldeklarationer.

Finns det ett frihandelsavtal med USA?

Nej, det finns inget frihandelsavtal i dagsläget med USA. Det betyder att ni behöver betala grundtullsatsen för varorna vid import till Sverige.