Importerar ni ortopediska produkter?

Tullverket kommer att granska import av ortopediska produkter inom kort.

Varukoden för dessa artiklar är tullfria, men för att få importeras tullfritt krävs det att varan ska fullständigt kunna förhindra en viss rörelse med den skadade eller funktionsnedsatta kroppsdelen och den ska kunna anpassas efter patientens specifika handikapp.

För att ta fram en korrekt varukod krävs det att en produktkunnig person på företaget bland annat läser de förklarande anmärkningarna i tulltaxan. Vid minsta osäkerhet rekommenderar vi att man ansöker om ett s.k. bindande klassificeringsbesked.

Det är varukoden som bestämmer tullsats och andra avgifter kopplat till varan samt om det finns några sanktioner eller restriktioner som måste följas.

Tullverket misstänker att flera företag – medvetet eller omedvetet – importerar just ortopediska produkter med fel varukoder och att många varor inte uppfyller kraven för att få klassificeras som just ortopediska artiklar.

Ortopediska produkter importerades för över en miljard kronor 2022, vilket är en summa som har fortsatt att öka efter det. Om varor importerats med fel varukod innebär det i det här fallet att staten kan ha gått miste om flera miljoner i felaktiga tullavgifter.

För företag som har begått medvetna fel kan det bli aktuellt med en brottsanmälan.

Genom att Tullverket nu berättar om granskningen i förväg ges företagen en möjlighet att ändra sina rutiner och rätta eventuella fel.

Företag som rättar sina tulldeklarationer undviker därmed ett beslut om tulltillägg på 20% av undanhållet kapital.

Tullsupport har en lång erfarenhet av liknande frågor och hjälper idag många företag att göra rätt.

Träffas ni av denna artikel uppmanar vi er att höra av er omgående och inte vänta. Det är ovanligt att Tullverket ger företagen en sådan här chans.