Ny lagstiftning – nya krav

Vi är mitt i en stor förändring av den gällande lagstiftningen, som började implementeras redan 2016 (UCC). Den nya lagstiftningen förändras mot en helt digitaliserad hantering och det ställer högre krav på företagens interna kompetens inom tullområdet.

Vikten av goda interna rutiner och processer är därför A och O.

Vid årsskiftet implementerades standardtulldeklarationer, som ersätter den tidigare direktförtullningen. I september i år ska även de förenklade deklarationerna upprättas i det nya importsystemet.

Fördelen med att använda sig av en förenklad deklaration minskar jämfört med tidigare, då det även behöver anges varukod, ursprung och nettovikt i steg 1-förtullningen. Nytt är också att varukoden sedan inte får ändras när steg 2-deklarationen lämnas in inom 11 dagar.

Importrestriktioner

Även nya importrestriktioner har införts i samband med det 11:e sanktionspaketet mot Ryssland. Det gör att importören måste säkerställa att en förenklad deklaration inte upprättas för de varor som omfattas av sanktionen.

I och med detta ökar behovet av att välja ett kompetent tullombud.

Risker vid felaktiga varukoder i tulldeklarationer

Vi ser följande risker som vi vill göra er uppmärksamma på:

  • Om varukoder som inte överensstämmer med den korrekta varukoden anges på fakturan som går med godset finns det risk att tullombudet gör en förenklad deklaration för sanktionsvaror.
  • Då en korrekt varukod måste anges redan i steg 1-deklarationen är det viktigt att ni förser era tullombud med korrekta varukoder för era artiklar.
  • Ska standardtulldeklarationer upprättas är det viktigt att ni säkerställer att ombudet har information om era varukoder och att korrekt dokumentation går med godset.

Nu om någonsin är det hög tid att ni ser över era interna rutiner för att säkerställa ett fortsatt effektivt varuflöde där ni betalar korrekta tullavgifter.

Vår rekommendation är att välja ett tullombud med hög kompetens, följer tydliga rutiner och som ni kan ställa höga krav på när det kommer till kvalitet. Om ni önskar kan vi bistå er med att genomföra en sådan upphandling.

Hör av dig till oss om ni behöver guidning kring det nya regelverket och hur just ni ska gå till väga för att få en intern smidig process kring detta. Läs mer om våra olika tjänster som tullutbildning,  tullrådgivning och tulladministratör.