Vad innebär aktiv och passiv förädling?

Aktiv förädling innebär att en vara importeras till EU och genomgår bearbetning eller reparation (förädlingsprocesser) utan att tull betalas under processen. Passiv förädling innebär tillfällig export av unionsvaror till ett tredje land för bearbetning eller reparation. Efter bearbetningen återimporteras varorna sedan tullfritt.

Kostnadsbesparingar med passiv förädling

  • Kostnadsbesparingar: Genom att undvika att betala tullavgifter vid återimporten av bearbetade varor kan företag uppnå betydande kostnadsbesparingar.
  • Flexibilitet: Passiv förädling ger företag flexibilitet att utföra bearbetnings- eller reparationsprocesser där det är mest fördelaktigt ekonomiskt eller tekniskt.
  • Internationell konkurrenskraft: Genom att utnyttja passiv förädling kan företag förbli konkurrenskraftiga på den internationella marknaden genom att minska produktionskostnaderna och förbättra effektiviteten i leveranskedjan.

Tillståndsansökan

För att kunna dra nytta av fördelarna med både aktiv och passiv förädling krävs tillstånd, och denna process kan vara komplicerad och tidskrävande. Tullsupport är experter på tullfrågor och kan hjälpa företag att navigera genom den komplexa processen att ansöka om tillstånd för både aktiv och passiv förädling.

Vi på Tullsupport erbjuder olika typer av tulltjänster för att underlätta hela processen med att ansöka om tillstånd hos Tullverket för aktiv och passiv förädling. Vi hjälper er även med de interna rutinerna kring dessa förfaranden som är avgörande för att lyckas. Våra experter har omfattande kunskap om tullregler och förfaranden och kan guida företag genom varje steg i ansökningsprocessen.

Antidumpningstullar

Observera att även om du har tillstånd för passiv förädling, kan du behöva betala eventuella antidumpningstullar och ansöka om nödvändiga importlicenser för den förädlade produkten. Detta gäller förutom för varor som behåller sitt ursprung inom EU eller i samband med reparationer.

Förfarandet passiv förädling får inte användas av de företag som:

  • Får återbetalning av importtullar för varan när den exporteras.
  • Om varan används för särskilda ändamål, som gör att ni är befriade från att betala tull.
  • Om ni får exportbidrag eller annan ersättning när den exporteras.

Ett tillstånd krävs, som ni kan ansöka om i förväg hos Tullverket eller direkt i exportdeklarationen.

Läs gärna mer på Tullverkets hemsida här:

Passiv förädling – Tullverket

Tänk på att det är endast de varor som har exporterats med förfarandet passiv förädling som ni kan yrka tullfrihet för vid returen. Tullkostnader som kan uppstå baseras på bearbetningskostnaden enligt varukodens tullsats.

Det är viktigt att tillståndsansökan och de dagliga rutinerna hanteras korrekt för att säkerställa att ni kan göra de besparingar som förfarandet tillåter.

Vi erbjuder därför en kortare teams-utbildning i grunderna för passiv förädling. Se gärna våra tjänster här: Boka Tullutbildning med Tullsupport.

Frågor och svar om passiv förädling

Vem får använda passiv förädling?

Alla företag förutom de som fått återbetalning av importtullar eller exportbidrag för varan eller där varan används för särskilda ändamål.

Vad menas med passiv förädling?

Det är ett specialförfarande för export av varor som ska repareras eller bearbetas i ett land utanför EU.

Krävs det något tillstånd för passiv förädling?

Det krävs ett tillstånd för att få utnyttja förfarandet passiv förädling. Ansökan sker i förväg eller i exportdeklarationen.

Vilken är förfarandekoden för återimport efter passiv förädling genom garantireparation?

Ett särskilt förfarande måste anges redan på exporten för att ni ska kunna yrka på tullfrihet när godset kommer i retur.