Tullrevision

Visste ni att i Tullverkets årsredovisning för 2022 beskriver de hur 118 tullrevisioner och 160 eftergranskningar har genomförts där 86% har resulterat i ändringar i de tulldeklarationer som företaget har lämnat. Om ändringen beror på att företaget har betalat för lite i tullavgifter resulterade det även i 20% strafftull.

Den nuvarande lagstiftningen ändras löpande mot en mer elektronisk hantering. I takt med den förändringen ser vi att Tullverket genomför mer riktade kontroller som oftast leder till straff i form av tulltillägg, indragna tillstånd eller åtal vid misstanke om uppsåt.

Hur vet ni om era tulldeklarationer är korrekta?

Många företag låter respektive transportör upprätta dennes tulldeklarationer och saknar många gånger rutiner för att granska dessa. Det är alltid företaget som ansvarar för deklarationens innehåll.

De vanligaste felen som företagen gör är felaktigt statistiskt värde och felaktig varukod, som i sin tur innebär att företaget betalar felaktiga tullavgifter. Vi har hjälpt företag att spara upp till 1 miljon på årsbasis genom att använda en korrekt varukod, då det i deras fall innebar att de hade betalat för höga tullavgifter. Tyvärr är det många gånger tvärtom.

Hur vet ni om det görs en tulldeklaration för alla era sändningar?

Om ingen tulldeklaration görs kan ni bli anklagade för smuggling. Ni behöver ha rutiner för att säkerställa att alla era bokförda kund- och leverantörsfakturor som avser handel med 3:e land också har en godkänd tulldeklaration.

Vi har ett systemstöd för en effektiv sådan granskning som visualiseras i tydliga rapporter.

Vågar ni chansa på att era deklarationer är korrekta?

Med vår nulägesanalys genomför vi en mindre audit som liknar den som Tullverket gör när de beslutar om en revision.

Vi granskar risker och möjligheter som sammanställs i en rapport.

Utifrån denna rapport kan vi sedan hjälpa er med en åtgärdsplan och vägleda er till effektiva interna rutiner och processer.

Vi brinner för att hjälpa företagen att göra rätt innan de råkar ut för en Tullrevision. Låt oss hjälpa även er!

Hör gärna av er så berättar vi mer.