Vad krävs av dig som tullansvarig?

Som tullansvarig krävs det att du har kunskap och avsatt tid för tullfrågorna i din roll på företaget. Det är ditt ansvar att kontrollera att tullhanteringen sköts korrekt. Har du rätt kompetens och vet hur detta ska gå till? Lugn, vi kan hjälpa dig.

Att ha goda rutiner på företaget är viktigt. Du behöver planera, kontrollera och följa upp verksamheten löpande.

Det är företagets ansvar att säkerställa att det upprättas en tulldeklaration för alla era sändningar, att varuvärdena stämmer överens med er bokföring, att ni anger rätt varukoder för era varor och slutligen att ni gör korrekta yrkanden i de tulldeklarationer som upprättas för er räkning.

Anlitar ni ett tullombud för att upprätta era tulldeklarationer måste du säkerställa att ni får en kopia av dessa, så att du kan kontrollera att de är rätt. Dessa tulldeklarationer tillsammans med alla styrkande handlingar behöver arkiveras i 6 år enligt gällande lagstiftning och kunna presenteras i elektronisk form för Tullverket vid förfrågan.

Visste du att det numera finns nya funktioner i Tullverkets e-tjänster? Där har en ny tjänst skapats: ”Uppladdning av dokument”, som ska användas när Tullverket frågar efter styrkande handlingar. Det är också en viktig del av din uppgift som Tullansvarig att säkerställa att personalen hos er har rätt behörigheter på e-tjänsterna så att funktionerna kan nyttjas av rätt personer.

Tullverket benämner de löpande kontrollerna som egenkontroll. Det krävs uppdaterade interna rutinbeskrivningar för varje moment, som ska kunna visas upp för Tullverket vid förfrågan.

Det är också viktigt att säkerställa att tulldeklarationerna lämnas i rätt tid, att rätt avgifter betalas, att korrekta uppgifter lämnas i deklarationerna, att bestämmelser för sanktioner och restriktioner efterlevs, att tullräkningarna betalas i tid och att eventuella ursprungsintyg upprättas korrekt.

Det är mycket som behöver kontrolleras och säkerställas som Tullansvarig. Vi hjälper idag många Tullansvariga att göra rätt. Låt oss hjälpa även dig.

Vi samarbetar med kunder inom många olika branscher som med vårt stöd har fått en smidig och kostnadseffektiv tullhantering i vardagen. Vår breda kompetens inom tullområdet kan vägleda även er till en enklare hantering.

Vi är specialister och kan därför hjälpa er att förstå och applicera det smidigaste förfarandet för er.